Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych netto

Nadleśnictwo Przemków zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

„Świadczenie usług kominiarskich dla Nadleśnictwa Przemków na lata 2021-2022”.

 

Termin składania ofert: 22.01.2020r. godz. 15:00.

 

W związku z awarią BIP ogłoszenie zostanie na nim opublikowane z opóźnieniem.

 

Nadleśnictwo Przemków informuje, że w wyżej wymienionym potępowaniu wpłynęła jedna oferta i został wybrany Wykonawca:

"FLORIAN" Stanisław Szklarz, ul. Spacerowa 2, Chocianów. Cena oferty brutto: 13 194,60 zł.

 

Szczegóły zamówienia znajdują się za plikach do pobrania.