Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Przemków znajdują się 3 Rezerwaty Przyrody o łącznej powierzchni 458,80 ha. Są to:

1. Rezerwat Przyrody "Stawy Przemkowskie" powołany został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 roku. 

Utworzony został w celu "zachowania stawów i bagien oraz otaczających je lasów w dolinie Szprotawy będących ostoją licznych gatunków ptaków, obejmujących kompleks 33 stawów hodowlanych założonych w 1860 roku".

Łączna powierzchnia Rezerwatu wynosi 1046,25 ha w tym powierzchnia leśna to zaledwie  137, 57 ha natomiast 908, 68 ha to obszar stawów i lasu;

Na terenie Rezerwatów występują liczne gatunki ptactwa wodnego, których zaobserwowano około 131 gatunków. Wśród nich występują m. in.Bocian czarny /Ciconia nigra/, Bielik /Haliaeetus albicilla/, Kania czarna /Milvus migrans/, Remiz /Remizidae/, Kulik wielki /Numenius arquata/, Żuraw popielaty /Grus grus/, Kormoran czarny /Phalacrocorax carbo/.

2. Rezerwat Przyrody „Buczyna Piotrowicka"powołany został Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2002 roku.

Utworzony został w celu "zachowania za względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów grądowych, łęgowych i olsów z bogatą i unikalną florą".

Rezerwat łączy się z Rezerwatem Przyrody pod nazwą "Buczyna Szprotawska" znajdującego się na terenie województwa lubuskiego w Nadleśnictwie Szprotawa. Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 171,27 ha i jest w całości pod zarządem Nadleśnictwa Przemków.

3. Rezerwat Przyrody „Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa" powołany Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2002 roku.

Rezerwat utworzona w celu "zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów łęgowych oraz grądów i olsów z dużą ilością źródlisk, wysięków gęstą siecią strumieni". Łączna powierzchnia Rezerwatu wynosi 140,22ha. Na terenie Rezerwatu znajduje się założony w końcu XIX wieku cmentarz rodowy książąt z rodu Schleswig - Holstein.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Postępowanie "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przemków w roku 2024"

Postępowanie "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przemków w roku 2024"

AKTUALIZACJA 02.01.2024 r.

Nadleśnictwo Przemków infomuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Zakład Usług Leśnych , „CZAS – LAS” Robert Jachimowski, Czasław 23, 67-106 Otyń, za cenę w wysokości 3 178 057,63 zł. zł łącznie z podatkiem VAT.
Poniżej, w załączniku przedstawiono informację z wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

AKTUALIZACJA 28.11.2023 r.

Nadleśnictwo Przemków infomuje, że otwarcie ofert nastąpiło 28.11.2023 r. o godzinie 10:31.
Poniżej, w załączniku przedstawiono informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przemków w roku 2024”.

Termin składania ofert: 28.11.2023 godz. 9 30.

Termin otwarcia ofert: 28.11.2023 godz. 10 30.

Postępowanie prowadzone jest na portalu EZamówienia. Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5907e862-6d91-11ee-9aa3-96d3b4440790