Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Przemków składające się z lasów całego obrębu Przemków o pow. 12020 ha wchodzących dawnej w skład Nadleśnictwa Chocianów oraz obrębu Żuków wchodzącego dawniej w skład Nadleśnictwa Głogów utworzono Zarządzeniem Nr 64 MOŚ,ZNiL z dnia 31 grudnia 1992r. „w sprawie utworzenia nowych oraz zmiany terytorialnego zasięgu niektórych istniejących nadleśnictw Lasów Państwowych".

Swoją działalność nadleśnictwo rozpoczęło 1 sierpnia 1993 r. Obecny obręb Przemków jako samodzielne nadleśnictwo istnieje od 1945 r. w oparciu o dekret PKWN z dnia 12.12.1944 r. i zostało utworzone z byłych lasów państwowych, lasów większej własności i lasów komunalnych miasta Przemków. Natomiast obecny obręb Żuków nie stanowił nigdy samodzielnej jednostki administracyjnej Lasów Państwowych. Przed 1 sierpnia 1993 r. były to dwa leśnictwa w obrębie Żuków w Nadleśnictwie Głogów.

Leśnictwa te od 1945r. należały do byłego Nadleśnictwa Białobrzezie utworzonego dekretem z 1945r., zamienionego z kolei na Nadleśnictwo Żuków. W 1975 roku Nadleśnictwo Żuków jako obręb przeszło do Nadleśnictwa Głogówko zamienionego później na Nadleśnictwo Głogów.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Postępowanie "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przemków w roku 2024"

Postępowanie "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przemków w roku 2024"

AKTUALIZACJA 02.01.2024 r.

Nadleśnictwo Przemków infomuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Zakład Usług Leśnych , „CZAS – LAS” Robert Jachimowski, Czasław 23, 67-106 Otyń, za cenę w wysokości 3 178 057,63 zł. zł łącznie z podatkiem VAT.
Poniżej, w załączniku przedstawiono informację z wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

AKTUALIZACJA 28.11.2023 r.

Nadleśnictwo Przemków infomuje, że otwarcie ofert nastąpiło 28.11.2023 r. o godzinie 10:31.
Poniżej, w załączniku przedstawiono informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przemków w roku 2024”.

Termin składania ofert: 28.11.2023 godz. 9 30.

Termin otwarcia ofert: 28.11.2023 godz. 10 30.

Postępowanie prowadzone jest na portalu EZamówienia. Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5907e862-6d91-11ee-9aa3-96d3b4440790