Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Przemków składające się z lasów całego obrębu Przemków o pow. 12020 ha wchodzących dawnej w skład Nadleśnictwa Chocianów oraz obrębu Żuków wchodzącego dawniej w skład Nadleśnictwa Głogów utworzono Zarządzeniem Nr 64 MOŚ,ZNiL z dnia 31 grudnia 1992r. „w sprawie utworzenia nowych oraz zmiany terytorialnego zasięgu niektórych istniejących nadleśnictw Lasów Państwowych".

Swoją działalność nadleśnictwo rozpoczęło 1 sierpnia 1993 r. Obecny obręb Przemków jako samodzielne nadleśnictwo istnieje od 1945 r. w oparciu o dekret PKWN z dnia 12.12.1944 r. i zostało utworzone z byłych lasów państwowych, lasów większej własności i lasów komunalnych miasta Przemków. Natomiast obecny obręb Żuków nie stanowił nigdy samodzielnej jednostki administracyjnej Lasów Państwowych. Przed 1 sierpnia 1993 r. były to dwa leśnictwa w obrębie Żuków w Nadleśnictwie Głogów.

Leśnictwa te od 1945r. należały do byłego Nadleśnictwa Białobrzezie utworzonego dekretem z 1945r., zamienionego z kolei na Nadleśnictwo Żuków. W 1975 roku Nadleśnictwo Żuków jako obręb przeszło do Nadleśnictwa Głogówko zamienionego później na Nadleśnictwo Głogów.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapraszamy do zakupu drewna opałowego

Zapraszamy do zakupu drewna opałowego

Sprzedaż drewna opałowego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzona jest bezpośrednio w leśnictwach we wtorki i piątki w godzinach od 7 do 8, a po uzgodnieniu z leśniczymi również w innych terminach.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać bezpośrednio w Leśnictwach. Telefony do leśniczych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakty/Leśnictwa, a aktualne cenniki w zakładce Informacje/Sprzedaż drewna i choinek.

Informujemy również, że w dalszym ciągu można samodzielnie wyrabiać i kupować pozostałości po ścince i wyróbce drewna oraz samodzielnie demontować grodzenia upraw leśnych i kupować  materiały (siatka, słupki, żerdzie) pochodzące z demontażu.