Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest ważnym działem w Nadleśnictwie Przemków – jej głównym zadaniem jest utrzymanie ciągłości istnienia lasu.

     Po wycince drzewostanu w ramach użytkowania lasu jest rzeczą obligatoryjną wprowadzenie młodego pokolenia drzewek w miejsce starego. Najbardziej pożądane jest wtedy tzw. odnowienie naturalne – czyli samoczynny obsiew nasion z drzew dojrzałych. Z reguły jednak konieczne staje się odnowienie sztuczne, poprzez sadzenie i siew nasion.Zanim do tego dojdzie należy wyhodować dobrej jakości sadzonki w szkółce leśnej – z  kolei do produkcji sadzonek używamy nasion zebranych w najlepszych, rodzimych drzewostanach, zwanych drzewostanami nasiennymi. Szkółka leśna produkuje rocznie kilkaset tysięcy sadzonek, które następnie służą do zakładania upraw leśnych, o łącznej powierzchni ok. 70-100 ha. Ponieważ hodowla lasu opiera się na podstawach przyrodniczych – sadzimy tylko rodzime gatunki drzew odpowiadające siedlisku leśnemu. Największy udział mają u nas siedliska borowe: bór świeży i bór mieszany świeży, toteż w uprawach przeważającym gatunkiem jest sosna (ponad 60%). Na  żyźniejszych siedliskach wprowadzamy te bardziej wymagające, m.in. dąb, buk, jodła. Wspomniana zgodność gatunku z siedliskiem, najlepszej jakości materiał sadzeniowy, jak również bogate składy gatunkowe upraw i systematyczna pielęgnacja młodego pokolenia lasu – wszystko to przyczynia się do stałej poprawy jakości i zdrowotności ekosystemów leśnych Nadleśnictwa Przemków.
     W ramach nasiennictwa w Nadleśnictwie Przemków prowadzi się działania, których celem jest  zapewnienie odpowiedniej ilości nasion do wysiewu w szkółce leśnej, przy czym nasiona te muszą spełniać określone wymagania. Zanim dojdzie do zbioru nasion – należy wytypować odpowiednie drzewostany, z których prowadzony będzie zbiór. Specjalna komisja dokonuje wyboru (selekcji) najwartościowszych pod względem jakości, zasobności i zdrowotności, dojrzałych do obradzania i przede wszystkim rodzimych drzewostanów.
Nadleśnictwo Przemków aktualnie dysponuje bazą 18 gospodarczych drzewostanów nasiennych – głównie sosnowych i bukowych – oraz jednym wyłączonym drzewostanem nasiennym – lipowym. Słowo „wyłączony" oznacza wyłączenie z planu cięć – drzewostan taki pozostaje na pniu dopóki pełni swoją funkcję.
    Nasiona przed wysiewem podlegają ocenie przydatności hodowlanej i otrzymują specjalne świadectwo pochodzenia – dokument dający pewność, że pochodzą one ze znanego i wyselekcjonowanego źródła.