Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Użytkowanie lasu jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem   i racjonalnym pobieraniem użytków takich jak drewno w granicach możliwości produkcyjnej lasu, oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony runa leśnego.

Ze względu na rodzaj użytków leśnych użytkowanie lasu dzieli się na:

  • użytkowanie główne (dotyczące pozyskania i wykorzystania surowca drzewnego)
  • użytkowanie uboczne (dotyczące pozyskania i wykorzystania innych użytków niedrzewnych min. Jagód, borówek, jeżyn, grzybów leśnych).

Nadleśnictwo Przemków rocznie pozyskuje około 50 tys. m3 drewna z czego około 5% pozyskiwane jest sprzętem typu harwester. Pozyskujemy przede wszystkim drewno sosnowe oraz brzozowe. Surowiec dostarczany jest na rynek krajowy, jak również do odbiorców regionalnych i lokalnych. W roku współpracujemy z około 40 firmami.
Drewno sprzedawane jest w drodze przetargów kwartalnych, półrocznych oraz rocznych na Portalu Leśno-Drzewnym oraz aukcjach internetowych w e-drewno.
Wraz z rozwojem przemysłu i wzrostem zaludnienia rósł popyt na drewno i produkty rosnące w lesie. Konieczne stało się racjonalne i oszczędne użytkowanie lasu, a zwłaszcza pozyskanie drewna.   

Leśnicy masę drewna do pozyskania szacują co roku poprzez tzw. szacunek brakarski. Pozyskanie drewna planuje się zgodnie z 10-letnim tzw. operatem urządzeniowym przygotowywanym osobno dla każdego leśnictwa i nadleśnictwa. W operacie wyznacza się etat, czyli objętość drewna jaką można wyciąć z danego lasu w ciągu 10 lat. Leśnicy proporcjonalnie planują, więc wycinkę drewna prowadzą w danym roku tak, aby w 10 letnim rozliczeniu nie przekroczyć wyznaczonego etatu.