Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring zmian wybranych wskaźników

- zmiany w przyroście  ( Tabele XIII i VIIIa)
- zmiany w odnowieniu lasu ( Tabele X i XVIIIwykres)
- zmiany składu gatunkowego  (wykres)
- zmiany struktury wiekowej (wykres)
- zbiór nasion – dane wieloletnie (tabela)
- produkcja sadzonek – dane wieloletnie (wykres)
- pozyskanie choinek – dane wieloletnie (tabela)