Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona obszarów sieci Natura 2000 w Nadleśnictwie Przemków w latach 2017-2019

O PROJEKCIE OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 W NADLEŚNICTWIE PRZEMKÓW

Nazwa projektu: "Ochrona obszarów sieci Natura 2000 w Nadleśnictwie Przemków w latach 2017-2019"

 

Planowany okres realizacji: 2017-2019 r.

 

Beneficjent: Nadleśnictwo Przemków Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest czynna ochrona poprzez usunięcie drzew i krzewów ze 100 ha siedliska 4030 (Calluno-Genistion,Pohlio-Callunion,Calluno-Arctostaphylion), a tym samym uzyskanie stanu siedliska wskazanego w PZO dla obszaru "PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie" za właściwy.

 

Cele uzupełniające:

 • sporządzenie mapy efektu ekologicznego,
 •  kanalizacja ruchu turystycznego w utworzonych miejscach postojowych (3 nowych i jednym  zmodernizowanym) w celu zminimalizowania antropopresji na obszary chronione objęte siecią Natura 2000.
 • zakup sprzętu geomatycznego  umożliwiającego pomiar efektu ekologicznego uzyskanego w czasie realizacji projektu
 • edukacja społeczeństwa w ochrony siedlisk i gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000

 

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • Wycięcie i usunięcie drzew i krzewów ze 100 ha siedliska 4030
 • Budowę i wyposażenie w małą infrastrukturę 3 nowych miejsc postoju (w L-ctwach Piotrowice, Kozłów i Nowy Dwór) oraz modernizację istniejącego miejsca postoju pojazdów w Leśnictwie Przemków
 • Zakup sprzętu geomatycznego na potrzeby realizacji projektu oraz monitoringu jego efektów (zakup profesjonalnego odbiornika GPS/GNSS wraz z oprogramowaniem oraz 10 licencji oprogramowania służącego do pozyskania, gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych dla pracowników Służby Leśnej biorących udział w projekcie)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 757 861,11 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 647 383,02 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 550 275,56 zł

 

 

 

ZASIĘG REALIZACJI PROJEKTU.

 

 

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja projektu przyczyni się między innymi do:

 • Doprowadzenia do właściwego stanu siedliska suchych wrzosowisk (4030) będącego biotopem dla wielu bezkręgowców, w tym m.in.  Smukwy kosmatej, owada skategoryzowanego w Czerwonej Księdze gatunków Zagrożonych jako VU, oraz Strojnisia nadobnego - gatunku średniej wielkości pająka z rodziny skakunowatych podlegającego w Polsce ochronie ścisłej, a także kręgowców, m.in. lelka będącego jednym z głównych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie.
 • Przeciwdziałania dalszej degradacji siedliska suchych wrzosowisk mogącej prowadzić do jego zaniku
 • Nadleśnictwo ma również w planach reintrodukcję cietrzewia, działanie to jest uwarunkowane stworzeniem odpowiedniego biotopu, czyli w przypadku tego kuraka -  otwartych przestrzeni wrzosowisk z pojedynczymi grupami i kępami drzew (samo działanie reintrodukcji, nie jest zawarte w tym projekcie).
 • utworzenie i modernizacja miejsc postojowych ukierunkuje i ograniczy ruch turystytczny w ściśle określonych lokalizacjach, na obrzeżach obszarów sieci Natura 2000. Ograniczy to powstawanie "dzikich parkingów" oraz wjazd pojazdów silnikowych wgłąb lasu. Zmniejszy to zagrożenie pożarowe, a także zapobiegnie płoszeniu zwierząt, m. in. wilka.
 • Powstanie mapy cyfrowej osiągniętego efektu ekologicznego.
 • Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie przedmiotów ochrony sieci Natura 2000.

 

Nadleśnictwo Przemków informuje, że istnieje mechanizm służący sygnalizowaniu  potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, o którym mowa w par. 4 ust. 19 umowy o dofinansowanie – stworzony przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ; Bliższe informacje można znaleźć pod poniższym linkiem (w części Zgłaszanie nieprawidłowości):

 

http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/

a nieprawidłowości zgłaszać przez następujący formularz zgłaszania:

link do formularza

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron