Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.Edukacja leśna społeczeństwa w Nadleśnictwie Przemków prowadzona jest w sposób ciągły, zarówno w terenie, jak również w jednostkach szkolnych i przedszkolach.

Edukacja leśna społeczeństwa w Nadleśnictwie Przemków prowadzona jest w sposób ciągły, zarówno w terenie, jak również w jednostkach szkolnych i przedszkolach.

Spotkania edukacyjne prowadzone są wszystkim przez pracownika ds. edukacji leśnej, sporadycznie zaangażowaniu są również pracownicy Działu Gospodarki Leśnej, Działu Administracji, Straży Leśnej, pracownicy terenowi: Leśniczowie i Podleśniczowie.

Edukacja leśna społeczeństwa prowadzona jest w następujących formach:

  • Lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem;
  • Spotkania z leśnikiem w szkołach;
  • Spotkanie edukacyjne z leśnikiem poza szkołą (np. w Muzeum, Domu Kultury);              
  • Akcji, imprez okolicznościowych (Akcja „Sadzenia Lasu", itp.)
  • Festyny, targi inne formy edukacji

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżki z przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu oraz przesłaniu do Nadleśnictwa Przemków formularza zgłoszeniowego (załącznik) pocztą elektroniczną na adres przemkow@wroclaw.lasy.gov.pl

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z panem Filipem Przyłuckim pod adresem: filip.przylucki@wroclaw.lasy.gov.pl lub nr. telefonu: 509 203 246.

Zapraszamy do współpracy z naszym Nadleśnictwem.