Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.Edukacja leśna społeczeństwa w Nadleśnictwie Przemków prowadzona jest w sposób ciągły, zarówno w terenie, jak również w jednostkach szkolnych i przedszkolach.

Edukacja leśna społeczeństwa w Nadleśnictwie Przemków prowadzona jest w sposób ciągły, zarówno w terenie, jak również w jednostkach szkolnych i przedszkolach.

Spotkania edukacyjne prowadzone są wszystkim przez specjalistę ds. edukacji leśnej, sporadycznie zaangażowaniu są również pracownicy Działu Technicznego, Działu Administracji, Straż Leśna, pracownicy terenowi: Leśniczowie i Podleśniczowie.

Edukacja leśna społeczeństwa prowadzona jest w następujących formach:

  • Lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem;
  • Lekcje w sali edukacji leśnej i placu edukacyjnym przy siedzibie Nadleśnictwa Przemków;
  • Spotkania z leśnikiem w szkołach;
  • Spotkanie edukacyjne z leśnikiem poza szkołą (np. w Muzeum, Domu Kultury);              
  • Konkursy leśne (wiedzy, plastyczne, literackie);
  • Akcji, imprez okolicznościowych (Akcja „Sadzenia Lasu", Akcja „Grabienia Liści Kasztanowca", Akcja „Dokarmiania Zwierząt" itp.)
  • Festyny, targi inne formy edukacji

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżki z przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu oraz przesłaniu do Nadleśnictwa Przemków pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną bądź faxem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

 Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Anną pod numerem telefonu : 76 8 32 04 15 bądź  531 610 117.

Zapraszamy do współpracy z naszym Nadleśnictwem :)  


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Postępowanie "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przemków w roku 2024"

Postępowanie "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przemków w roku 2024"

AKTUALIZACJA 02.01.2024 r.

Nadleśnictwo Przemków infomuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Zakład Usług Leśnych , „CZAS – LAS” Robert Jachimowski, Czasław 23, 67-106 Otyń, za cenę w wysokości 3 178 057,63 zł. zł łącznie z podatkiem VAT.
Poniżej, w załączniku przedstawiono informację z wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

AKTUALIZACJA 28.11.2023 r.

Nadleśnictwo Przemków infomuje, że otwarcie ofert nastąpiło 28.11.2023 r. o godzinie 10:31.
Poniżej, w załączniku przedstawiono informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przemków w roku 2024”.

Termin składania ofert: 28.11.2023 godz. 9 30.

Termin otwarcia ofert: 28.11.2023 godz. 10 30.

Postępowanie prowadzone jest na portalu EZamówienia. Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5907e862-6d91-11ee-9aa3-96d3b4440790